Soyuz TM-31 (Soviet Space Program) Sticker


 

Comments