Soyuz TM-22 (Soviet Space Program) Sticker


 

Comments