Soyuz TM-12 (Soviet Space Program) Sticker


 

Comments