Soyuz TM-13 (Soviet Space Program) Sticker


 

Comments